Bun venit pe tărâmul dezvoltării personale – fără limite!

2017 / 13 aprilie

Dăruirea de sine

Joia Mare

La finalul procesului de Life Coaching transformaţional, în Joia Mare, descoperim ce înseamnă asumarea misiunii personale, a aspiraţiilor majore, chiar cu preţul eforturilor şi sacrificiilor.

Astfel, şi omul secolului XXI poate trăi experienţa autentică a întâlnirii cu Sinele, cu partea sa cea mai profundă, puternică şi inaccesibilă. O experienţă inspirată din avută de Iisus Christos în grădina Ghetsimani.

O trăire intensă, transformatoare, ce ne înalţă, dar ne şi impune un preţ: cel al autenticităţii, al renunţării la iluzii, la auto-limitări, la tendinţa de pasare a responsabilităţii.

Pentru înţelegerea procesului de auto-coaching propus şi realizarea sa în succesiunea firească, parcurgeţi mai întâi prima parte, apoi partea a doua, a treia, a patra şi a cincea.
Bouveret - Cina cea de taină

În Joia Mare, se celebrează patru evenimente importante:

 • spălarea picioarelor ucenicilor de către Învăţătorul lor, ca pildă de modestie, bunătate şi generozitate,
 • Cina cea de taină, cu instituirea ritualului eucharistic şi enunţarea Noii Legi, a Iubirii aproapelui,
 • rugăciunea din grădina Ghetsimani, ca pildă a asumării misiunii personale şi a suferinţei, precum şi
 • trădarea de către Iuda Iscariotul şi prinderea Domnului de gărzile Templului, de la care încep patimile lui Iisus Christos.

Din perspectiva procesului de dezvoltare interioară descris aici, cea mai relevantă este experienţa solitară din grădina Ghetsimani, asupra căreia ne vom concentra aici.

Iisus în grădina Getsimani

Separarea de ceilalţi ca de-limitare

Prin exemplul personal de smerenie şi generozitate, urmat de punerea bazelor viitoarei biserici creştine, Iisus Christos şi-a îndeplinit misiunea socială şi le-a delegat ucenicilor sarcina de a deveni apostolii acestei noi credinţe, pe care să o răspândească în întreaga lume.

Ştiind că îl mai aşteaptă o misiune, cea a sacrificiului de Sine, singura ce putea conferi suficientă putere noii construcţii astfel încât să poată schimba lumea şi comportamentul oamenilor, Iisus s-a retras în grădina de pe Muntele Măslinilor, pentru a se reculege şi a descoperi în Sine detaliile acestei misiuni transpersonale.

I-a chemat să-L însoţească doar pe apostolii Petru, Iacob şi Ioan, cărora le-a cerut să rămână treji şi să vegheze alături de El. Cei trei însoţitori simbolizează cele trei calităţi sufleteşti pe care le-am folosit de-a lungul acestui proces:

 • curajul,
 • auto-controlul şi
 • responsabilitatea.

Spre supărarea lui Iisus, niciunul dintre apostoli nu a putut rămâne treaz, chiar dacă Mântuitorul s-a întors de trei ori la ei. Pentru noi, detaliul este o indicaţie tehnică:

Procesul de dezvoltare personală şi evoluţie interioară este continuu, iar calităţile şi abilităţile care îl susţin trebuie folosite permanent.

Aceeaşi trei apostoli fuseseră martorii şi ai Schimbării la Faţă a lui Iisus, eveniment în care s-a manifestat plenar disocierea dintre:

 • Fiul Omului, personajul în carne şi oase cu care interacţionau mereu, şi
 • Fiul Domnului, pe care noi l-am tot menţionat sub numele de Potenţial interior sau Sine, arhetipul ce se manifesta prin intermediul Fiului Omului doar în situaţii speciale, inspirându-l şi oferindu-i capacităţi şi resurse speciale.

Exprimarea Sinelui prin intermediul Omului, a personalităţii sale, este descrisă chiar de către Iisus: „Cel ce crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. Şi cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întuneric.” (Ioan 12:44-46).

Adoptarea modelului Christic de evoluţie interioară se bazează pe conştientizarea relaţiei dintre Sine şi Eu şi asumarea rolului prioritar al Sinelui.

Iar acest proces este unul foarte personal, ce are nevoie de izolare pentru a fi realizat cu succes.

Gerrit van Honthorst - Christos în grădina Ghetsimani

Costurile şi beneficiile misiunii personale

Sarcina lui Iisus era una supra-umană, impactul său vizând transformarea conştiinţelor umane la distanţe enorme în timp şi spaţiu. De aceea, energia interioară necesară a fost enormă, iar efortul şi sacrificul pe măsură. Este faimoasă negocierea purtată de Iisus cu îngerul care îi aducea cupa misiunii Sale (Sfântul Graal), conţinutul acesteia fiind mult prea amar (umilinţă, suferinţă, moarte).

Pentru oamenii secolului XXI, asumarea misiunii personale implică riscuri şi sacrificii mult mai mici. Cel mai adesea contactul cu Sinele:

 • anulează capacitatea noastră de a ne auto-păcăli prin explicaţii şi justificări comode,
 • anihilează zonele de confort anterioare, umplându-ne de entuziasm şi zel,
 • activează asertivitatea, capacitatea de a ne exprima clar şi deschis punctele de vedere, fără a ne deranja dacă sunt sau nu acceptate de ceilalţi,
 • activează responsabilitatea, conştiinţa ecologică, activismul social,
 • clarifică ierarhia de valori şi facilitează deciziile şi punerea lor în aplicare.

Desigur, toate aceste transformări interioare schimbă relaţia cu mediul, cu cei din jur şi cu societatea. La fel cum Iisus Christos şi apostolii Săi nu au fost comozi pentru autorităţile religioase şi politice ale vremii, orice persoană autentică, asertivă, conştientă de sine şi având o misiune este un interlocutor dificil pentru cei obişnuiţi cu obedienţa şi laşitatea.

De aceea, vă propun să vă gândiţi bine dacă acesta este cel mai bun moment pentru a realiza experienţa pe care o voi descrie în continuare.
Căci dacă posibilele perturbări ale relaţiilor cu cei din jur, angajatorul sau societatea sunt prea riscante, este preferabil să vă opriţi aici.

Puteţi finaliza procesul altcândva, în condiţii mai potrivite, sau puteţi beneficia de efectele realizate până acum., dacă consideraţi „cupa prea amară”.

Asumarea misiunii personale

Asumarea misiunii personale

Pregătiţi cadrul adecvat pentru această experienţă:

 • Asiguraţi-vă că vreme de 40-60 minute nu vă deranjează nimeni.
 • Alegeţi un loc spaţios, în care să puteţi plasa obiecte sau să vă puteţi mişca în voie.
 • Aveţi grijă ca în acest spaţiu să se afle o plantă vie, cu rădăcini şi pământ (poate fi în ghiveci). Nu folosiţi plante tăiate, căci ele au alte funcţii în viaţa noastră.
 • Alegeţi trei obiecte sau elemente care să simbolizeze curajul, auto-controlul şi responsabilitatea. Puteţi chiar scrie aceste cuvinte pe câte un Post-It sau pe câte o foaie de hârtie.
 • Alegeţi o imagine, panoramă, set de obiecte care să simbolizeze Lumea, cadrul în care vă desfăşuraţi viaţa.
 • Plasaţi un scaun înalt sau un obiect pe care vă puteţi urca, pentru a privi de sus.
 • Aprindeţi o candelă sau lumânare fără parfum.

Faceţi următorul aranjament:

 • aşezaţi-vă astfel încât să puteţi vedea imaginea sau obiectele care simbolizează Lumea,
 • având între voi şi acestea planta şi lumânarea şi
 • având în spate cele trei obiecte sau bilete reprezentând curajul, auto-controlul şi responsabilitatea.

Odată realizate toate aceste pregătiri, parcurgeţi în propriul ritm următorii paşi:

 1. Priviţi câteva minute flacăra candelei, imaginându-vă cum ea arde toate grijile, preocupările, iluziile şi falsele dorinţe.
 2. Apoi, admiraţi planta, de parcă aţi vedea-o pentru prima oară. Observaţi forma, culoarea, volumul frunzelor şi al tulpinii şi, chiar dacă nu o vedeţi, imaginaţi-vă şi rădăcina aflată în contact strâns cu pământul. Lăsaţi ca naturaleţea proceselor care susţin planta să se transfere spre corpul, gândurile şi emoţiile voastre.
 3. Retrăiţi cât mai intens o situaţie în care aţi dat dovadă de curaj, apoi una în care aţi manifestat auto-control, apoi una în care v-aţi asumat responsabilitatea. Asociaţi fiecare dintre calităţi cu senzaţia de naturaleţe şi firesc, venită de la plantă.
 4. Faceţi din nou gestul şi rostiţi în gând cuvântul care reactivează în mâna voastră esenţa calităţilor sufleteşti, pe care am creat-o ieri. Suflaţi uşor în ea, pentru a simţi din nou parfumul personal. Priviţi câteva clipe la flacăra candelei, apoi imaginaţi-vă că adăugaţi lumina la esenţa din palmă. Răspândiţi această esenţă pe creştetul capului şi imaginaţi-vă că o lăsaţi să se scurgă, din cap până în picioare, pe corp şi prin corp. Şi la efectul trăit ieri adăugaţi şi cel produs de lumină.
 5. Cu curaj, auto-control şi responsabilitate, intraţi în contact cu imaginea, panorama sau obiectele ce reprezintă Lumea. Descoperiţi ce se schimbă în percepţia despre societate, despre ceilalţi şi propria persoană despre dacă vă daţi voie să vă desprindeţi de fiecare dintre ele.
  • Ce deveniţi, dacă nu vă mai consideraţi legat/ă de societate, aşa cum planta este legată de pământul în care are rădăcini?
  • Ce deveniţi dacă nu vă mai consideraţi legat/ă de oamenii din jur, aşa cum tulpina susţine frunzele plantei?
  • Ce deveniţi dacă nu vă mai limitaţi doar la corpul şi personalitatea actuală, ci vă lăsaţi conştiinţa să se extindă din momentul în care v-aţi născut până în cel în care veţi muri?
 6. Dacă nu aţi devenit deja conştienţi de o prezenţă alături de voi sau în jurul vostru, cu iubire necondiţionată invitaţi partea cea mai profundă şi stabilă din voi să vă devină accesibilă, să se arate, să se manifeste. Uneori apar imagini, alteori sunete, alteori senzaţii corporale sau gânduri de o claritate şi intensitate ieşite din comun.
 7. Dacă nu s-a produs de la sine, cereţi să vi se prezinte sensul, rostul, misiunea vieţii voastre, care sunt elementele sau sarcinile pe care voi le aveţi de realizat. Chiar dacă sunt diferite de aşteptări, sau greu de înţeles pentru moment, mulţumiţi-le şi, asemeni lui Iisus, spuneţi de 3 ori: „Facă-se voia Ta, nu a mea.” Apoi exprimaţi-vă recunoştinţa pentru experienţă, în modul cel mai natural care vă vine.
 8. Asemeni frunzelor plantei care captează Lumina, lăsaţi conştiinţa să se reconecteze la corp şi personalitate, aducând energia şi resursele necesare pentru realizarea viziunii.
 9. Refaceţi conectarea la oamenii din jur, radiind spre ei iubirea necondiţionată pe care aţi activat-o în contactul cu Potenţialul interior. Conştientizaţi faptul că în relaţia cu Potenţialul, toţi suntem egali şi fiecare dintre noi îl exprimăm în felul nostru. Respectându-i şi apreciindu-i pe ceilalţi, respectăm şi apreciem ceea ce este dincolo de diferenţele dintre noi.
 10. Privind spre imaginea sau obiectele ce simbolizează Lumea, lăsaţi conştiinţa să se reconecteze la aceasta. Şi descoperiţi în ce fel se schimbă relaţia cu societatea şi cu natura, atunci când cu curaj, auto-control şi responsabilitate transmiteţi spre Lume iubire, respect şi apreciere.
 11. Mulţumiţi plantei, flăcării şi tuturor obiectelor care v-au ajutat pentru sprijinul acordat. Desenaţi, modelaţi sau scrieţi ceva care să conserve pentru voi această experienţă.

Aici se încheie periplul nostru.

Transformarea personală prin asumarea Patimilor lui Christos este un alt proces, ce este facilitat de către preoţi, taina sa lăuntrică neputând fi expusă fără riscul de a-şi pierde efectul.

Astfel că, dacă vreţi să descoperiţi ce poate fi în continuare, trăiţi slujbele din Joia, Vinerea şi Sâmbăta Mare ca şi cum toate citatele din Evanghelii v-ar îndruma într-un exerciţiu de imaginaţie dirijată.

Iar la miezul nopţii de sâmbătă, când veţi exclama „Christos a înviat!”, cuvintele vor avea cu adevărat valoare pentru voi.

Articole similare

Formarea în NLP: 7 zile sau 7 module? Apariţia şi pe piaţa românească de training NLP a cursurilor scurte a declanşat şi la noi o discuţie prezentă în toată Europa: de cât timp de formare ...
România – sclava sărăciei Periodic, mass-media scoate la iveală o realitate cutremurătoare: în România secolului XXI persistă sclavia. Imagini cutremurătoare şi interviuri impr...
Dă valoare Noului An! Tradiţional, în preajma Revelionului oamenii îşi stabilesc obiective pentru anul următor, cu speranţa că ele se vor împlini. Totuşi, deşi este mai bin...
Cele 8+1 emoții arhetipale și succesul în viață... Emoțiile sunt un sistem fundamental de evaluare a realității și luare a deciziilor, ce a apărut înaintea rațiunii și conștiinței și care există la toa...
NLP – calea spre autenticitate Unul dintre cele mai persistente mituri urbane legate de NLP este asocierea sa cu manipularea. Da, ca orice altă formă de comunicare eficientă, tehnic...

Nu se mai pot face comentarii.