PRINT RESUME

Experienţă

>25

ANI DE
EXPERIENȚĂ!

Management de proiecte
1984-2000

• Managementul unor echipe multidisciplinare din domeniul: - cercet?rii în domeniul farmaceutic, - cercet?rilor fundamentale de biologie celular?, - controlului calit??ii produselor furajere. • Elaborarea de planuri ?i strategii, inclusiv la nivel na?ional, de optimizare a proceselor ?i de gestionare a unor situa?ii de urgen?? • Conceperea, editarea ?i distribuirea de c?r?i ?i reviste.

Consiliere organiza?ional?
2000 - 2014

• Interven?ii organiza?ionale în peste 20 de companii din România • Facilitarea schimb?rii culturii organiza?ionale • Facilitarea stabilirii viziunii strategice pentru companii cu capital românesc • Dezvoltarea for?ei de vânz?ri prin tehnici de vânzare consultativ? • Facilitarea dep??irii conflictelor ascunse ?i remotivarea angaja?ilor

Psihoterapeut experien?ial
1998 - 2004

• Analiz? personal? ?i practic? supervizat? 1998 - 2002 • Practic? cu peste 60 de pacien?i în cabinetul personal în perioada 2000-2004

Master Coach NLP & EQ Coach
2000 - 2014

• Practic? în cadrul primului Cabinet de Coaching NLP din Bucure?ti cu peste 400 de clien?i, 2000 - 2004 • Membru fondator al International Association of Coaching (IAC), în 2003 • Master Coach Trainer certificat de ICI în 2006 • Master Coach NLP certificat de ICI în 2008 • Membru fondator al Asocia?iei Române pentru Coaching - ARC în 2008 • Coach NLP certificat de IANLP în 2011 • Membru al International Coach Federation (ICF) din anul 2013 • Creator ?i prezentator al 5 cursuri de Life Coaching ?i Group Coaching 2008-2014

Master Trainer NLP
2000 - 2014

• Primul român certificat ca Trainer NLP de c?tre Richadrd Bandler în anul 2000 • Master Trainer NLP (IN) din 2006 • Fellow Trainer IANLP din 2007 • Membru al echipei de asisten?i ai lui Richard Bandler ?i John LaValle din 2007 • Primul est-european certificat ca Master Trainer NLP de c?tre Richard Bandler în 2011

Abilităţi

92 %
Identificarea aspectelor esen?iale
95 %
Captarea ?i redirijarea aten?iei
98 %
Conceperea ?i livrarea de cursuri experien?iale
91 %
Utilizare ?i concepere de instrumente de psihodiagnostic
93 %
Coaching de echip?
95 %
Coaching individual
95 %
Facilitare a schimb?rilor
98 %
Abilit??i de comunicare public?

Educaţie

1979-1984
Licen?a & Masterat în Biochimie

• Preg?tire general? universitar? în biochimie ?i ?tiin?ele conexe. • ?ef de promo?ie.

1998-2002
Psihoterapeut Gestalt ?i Experien?ial

? Utilizarea profesional? a tehnicilor psihoterapeutice ? Utilizarea profesional? a instrumentelor de psihodiagnostic

1998-2000
Trainer NLP

? Preg?tirea profesional? în tehnicile de programare neurolingvistic? (NLP) ? Concepte ?i tehnici de educa?ie continu? a adul?ilor ? Aptitudini de prezentare în public

2006
EQ Coach

Specializare profesional? în tehnicile de coaching bazate pe inteligen?a emo?ional? (EQ).

2006
Coach Master Trainer (ICI)

Specializare profesional? în tehnicile de formare în coaching, în conformitate cu cerin?ele International Association of Coaching Institutes (ICI).

2005-2008
Licen?? în psihologie

Preg?tire general? universitar? în domeniul psihologiei, finalizat? cu diplom? de licen??.

2008
Master Coach NLP (ICI)

Preg?tire profesional? în tehnicile avansate de coaching, în conformitate cu cerin?ele International Association of Coaching Institutes, Berlin, Germania.

2009
Formator acreditat de CNFPA

Certificarea de formator de c?tre ANC (fostul CNFPA), cu drept de liber? practic? în ROmânia ?i Uniunea European?.

2011
NLP Coach, IANLP

Certificarea de c?tre International Association of Neuro-Linguistic Programming (IANLP) a expertizei în coachingul NLP dobândit? prin mai mult de 5 ani de practic? ?i dezvoltare profesional? continu?.

2013-2014
Life Coach

Absolvent al cursului de „The Art & Science of Coaching” al Erickson College, Canada.